STYRELSEN 2024

ORDFÖRANDE

Daniel Kämpe

VICE ORDFÖRANDE

Torbjörn Ottosson

KASSÖR

Anette Nyberg

ekonomi@orkelljungafk.se

VICE KASSÖR

Sebastian Giese

SEKRETERARE

Lotta Ekberg

VICE SEKRETERARE

Ida Johansson

LEDAMOT

Martin Nilsson

SUPPLEANTER

Niklas Kronkvist
Olof Hugoson

HEDERSORDFÖRANDE

Ingemar Johansson


ARBETSGRUPPER 2024

INFORMATIONS-
GRUPPEN

Lotta Ekberg
Daniel Kämpe

STUG-
GRUPPEN
Martin Nilsson (stugvärd)

Rickard Cedervall

Fredrik Nilsson

TRÄNINGS- OCH REKRYTERINGSGRUPPEN

Torbjörn Ottosson

MIrzet Cirkin

Emil Robertsson

Sebastian Giese

Cristian Johansson

TEKNISKA
GRUPPEN

Björn Persson
Björn Mauritzon

TÄVLINGS-
GRUPPEN

Styrelsen

LOTTERIER

Bo Svensson

SPONSOR- OCH BIDRAGSGRUPPEN

Styrelsen

SKID-
GRUPPEN

Lotta Ekberg

Sebastian Giese

Jenny Björk

UNGDOMSRÅDET

Alla ungdomar mellan 11-16 år