STÖDFÖRENINGEN

Stödföreningens syfte är att stödja huvudföreningen ÖFK:s ungdomssatsning och orienteringsverksamheten i sin helhet ekonomiskt genom bidrag när speciella behov föreligger.


Stödföreningen bildades 1971 och har i dagsläget cirka 80 medlemmar.


Medlemsavgiften är 150:- per person (medlemsnummer) och för detta får man 3 nummer av ÖFK-nytt per år (1 ex per familj om flera i familjen är medlemmar). Samtidigt deltar man i medlemslotteriet med 3 dragningar per år (maj, september, december).


Vinstvärdet i lotteriet motsvarar hälften av inbetalda medlemsavgifter och utdelas i form av Sverigelotter (med ytterligare vinstchanser) upp till 200:-

Samt vinster 300:- och 500:- i kontanter vid sista dragningen i maj månad.


Styrelsen för ÖFK är även styrelse för stödföreningen men stödföreningen administreras av en arbetsgrupp som väljs på årsmötet.


Arbetsgruppen består 2024 av:

Anette Nyberg 0703-464509

Gunnel Wester 0702-480290


Inbetalning senast 30/6 för att delta i samtliga dragningar under kommande 12 månaders period.

Bankgiro nr : 716-2829


Var med och stötta ÖFK genom ÖFK:s Stödförening och du får själv en god vinstchans på köpet!


Ett tips: Släkt och vänner får också vara stödmedlemmar…