NATURPASSET & SKOJ PÅ HOJ

Naturpasset & Skoj på hoj är avslutat för 2023, här nedan kan ni läsa vilka som blev 2023 års lyckliga vinnare.


Drygt 100 sålda paket innebär sannolikt att knappt 200 personer deltog i våra arrangemang Naturpasset och Skoj på hoj som i år höll till i skogarna öster om Hjälmsjön och på vägarna söder om Örkelljunga. En viss minskning jämfört med det senaste året. Kanske har en del valt att delta i Hittaut istället? Julivädret har heller inte varit det bästa och kanske påverkade det också lite.


Av de som besökt alla kontroller och skickat in sitt startkort lottades några priser ut:

  1. Bengt-Inge Lavesson, Åsljunga - Presentkort på ICA, Örkelljunga, värde 500 kr
  2. Gun-Marie Danielsson, Helsingborg - Presentkort på ICA, Örkelljunga, värde 300 kr
  3. Krister Karlsson, Helsingborg - Presentkort på ICA, Örkelljunga, värde 200 kr
  4. Gösta Imberg, Örkelljunga - Presentkort på ICA, Örkelljunga, värde 200 kr

Priserna kommer per post.


Samtliga som har lämnat in sitt startkort för Naturpasset har också möjlighet att vinna något av de centrala priserna som Svenska Orienteringsförbundet delar ut.


Vi tackar alla som deltagit och hoppas att ni hade kul i skogen och på vägarna! Vi hoppas givetvis på att bjuda på nya utmaningar nästa år. Var och när återkommer vi med framåt våren 2024.


Tekniska kommitten


PS: Här kommer de korrekta svaren på Skoj på hoj:


Störst bekymmer vållade kontroll 20 som blev ommålad under arrangemangets gång samt kontroll 21 där arrangören dragit i bilden.

1

A


16

W

2

G


17

H

3

F


18

I

4

L


19

Å

5

J


20

E

6

S


21

T

7

P


22

O

8

M


23

Q

9

Ä


24

U

10

Y


25

#

11

Ö


26

C

12

V


27

B

13

K


28

R

14

D


29

X

15

N


30

Z